ИНТЕРВЮ

Лице в лице с Лидевей Еделкорт


ИСТОРИЯ НА КОРИЦАТА

Колекционерката

на порцелан


НОВИ ХОРИЗОНТИ

Нашето мото е Утре


КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

Да живеят пчелите!


ПАЛИТРА

Непреходни цветове


ПОСОКИ

Технологична душа


ОБЕКТИ

От Z до Z


ТАЛАНТИ

Изкуство сред природата

ИЗДАТЕЛ: Massimo Vismara

РЕДАКТОР: Silvia Robertazzi

ХУД. РЕДАКТОР: ps+a

КООРДИНАТОР: Elisabetta Silvestrin

ONLINE РЕДАКТОР: Jonathan Baillie

ФОТОГРАФИЯ: Elisa Penagini

АВТОР: Marina Gersony

ИЛЮСТРАЦИИ: Chiara Ghigliazza

ПРЕВОД: Amedeo Poggi

ПЕЧАТ: Grafiche Quirici srl